ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
2 13 สิงหาคม 2561  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9
3 30 กรกฎาคม 2561  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
4 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
5 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
6 17 เมษายน 2561  หยุดชดเชยวันสงกรานต์
7 16 เมษายน 2561  หยุดชดเชยวันสงกรานต์
8 1 มีนาคม 2561  วันมาฆะบูชา
9 2 มกราคม 2561  หยุดพิเศษวันขึ้นปีใหม่
10 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
11 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
12 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
13 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
14 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
15 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
16 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
17 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
21 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.