ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 ธันวาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
3 10 กรกฎาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
4 10 พฤษภาคม 2560  วันวิสาขบูชา
5 17 เมษายน 2560  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
6 13 กุมภาพันธ์ 2560  วันหยุดชดเชยวันมาฆะบูชา
7 3 มกราคม 2560  วันหยุดพิเศษปีใหม่
8 2 มกราคม 2560  วันหยุดพิเศษปีใหม่
9 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
10 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
11 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
12 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
13 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
14 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
15 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
16 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
20 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.