ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลพื้นฐานเล่ม 2= Fundamentals of Nursing II บรรณาธิการ,อรชร ศรีไทรล้วน,สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์,อมรรัตน์ เสตสุวรรณ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Fundamentals of Nursing
 ISBN  978-616-77-4113-0
 พิมพ์ลักษณ์  [กรุงเทพฯ] : บพิธการพิมพ์, 2557.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  193 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทบาทพยาบาลกับการบริหารยารับประทาน
-- บทที่ 2 บทบาทพยาบาลในการใช้ความร้อนและความเย็นเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 3 การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพักผ่อนนอนหลับ
-- บทที่ 4 บทบาทพยาบาลกับการบริหารยาฉีดและการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
-- บทที่ 5 บทบาทพยาบาลในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ
-- บทที่ 6 บทบาทพยาบาลในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ
-- บทที่ 7 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผล
-- บทที่ 8 บทบาทพยาบาลกับการใช้ผ้าพัน
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การบริการ
 ผู้แต่งร่วม  อรชร ศรีไทรล้วน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.21 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.22 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.23 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.24 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.25 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.26 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.27 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.28 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.29 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.30 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
11. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.31 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
12. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.32 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
13. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.33 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
14. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.34 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
15. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.35 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
16. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.36 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
17. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.37 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
18. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.38 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
19. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.39 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
20. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.40 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
21. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.41 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
22. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.42 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
23. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.43 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
24. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.44 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
25. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.45 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
26. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.46 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
27. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.47 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
28. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.48 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
29. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.49 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
30. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 c.50 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
31. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
32. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.10 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
33. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.11 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
34. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.12 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
35. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.13 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
36. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.14 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
37. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.15 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
38. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.16 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
39. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.17 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
40. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.18 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
41. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.19 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
42. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
43. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.20 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
44. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
45. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
46. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
47. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.6 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
48. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.7 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
49. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.8 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
50. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WY100 ก492ล.2 2557 ฉ.9 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลพื้นฐาน..
Bib 13399137557

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.