ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ / บรรณาธิการ,สุพิชัย เจริญวารีกุล, คเชนทร์ นำศิริกุล, ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
 ISBN  978-974-97-5283-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558.
 ครั้งที่พิมพ์  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  197 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Send to Single Search
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การจัดกระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยโดยวิธีผ่าตัด
--บทที่ 2 การดามกระดูกในภาวะฉุกเฉิน
--บทที่ 3 เทคนิคการพันผ้า
--บทที่ 4 การดึงผิวหนัาเพื่อถ่วงน้ำหนักแขนขา
--บทที่ 5 การดึงกระดูกเพื่อถ่วงน้ำหนักแขนขา
--บทที่ 6 การตรวจ Ankle-Brachial Index และ Arterial pressure index
--บทที่ 7 วิธีการวัด
--บทที่ 8 เทคนิคการฉีดยาและเจาะสารน้ำในข้อไหล่และข้อศอก
--บทที่ 9 การเจาะข้อและฉีดยาในขา
--บทที่ 10 การฉีดยาบริเวณนอกข้อต่อในส่วนของขา
--บทที่ 11 การฉีดยาเพื่อคลายตัวของกล้ามเนื้อ--บทที่ 12 ความรู้ทั่วไปในการใส่เฝือกปูน--บทที่ 13 หลักการและเทคนิคการใส่เฝือก--บทที่ 14 เทคนิคการใส่เฝือก--บทที่ 15 เทคนิคการใส่ Body Cast และ Spinal Cast--บทที่ 16 เครื่องมือผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์--บทที่ 17 การปูผ้าเพื่อเตรียมผ่าตัด--บทที่ 18 เทคนิคการเย็บแผลและเครื่องมือพื้นฐานทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์--บทที่ 19 การรักษาเส้นเอ็นที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณมือ--บทที่ 20 การตัดแขนขา--บทที่ 21 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัด--บทที่ 22 การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์--บทที่ 23 การรักษาการติดเชื้อแบบฉับพลันในการบาดเจ็บการสู้รบทางทหาร--บทที่ 24 อุปกรณ์ช่วยฟยุงเดิน
 ชื่อชุด  โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 148 (2-2532)
 หัวเรื่อง  หัตถการ
 หัวเรื่อง  ออร์โธปิดิกส์
 หัวเรื่อง  Orthopedics
 ผู้แต่งร่วม  สุพิชัย เจริญวารีกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  คเชนทร์ นำศิริกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ธรรมนูญ ศรีสอ้าน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.10 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WE168 ห459 2558 c.11 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WE168 ห459 2558 c.12 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WE168 ห459 2558 c.13 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WE168 ห459 2558 c.14 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WE168 ห459 2558 c.15 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  จอง
7. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.16 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
Note:งปม.2560 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
8. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.17 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
Note:งปม.2560 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
9. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.18 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
Note:งปม.2560 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.19 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
Note:งปม.2560 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
11. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.20 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
Note:งปม.2560 (ศูนย์หนังสือจุฬา)
12. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.6 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
13. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.7 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
14. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.8 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
15. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 c.9 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
16. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
17. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
18. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
19. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
20. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WE168 ห459 2558 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [หัตถการ]
    หัวเรื่อง [ออร์โธปิดิกส์]
    หัวเรื่อง [Orthopedics]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หัตถการทางออร์โธ..
Bib 13399137558

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.