ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
 ชื่อเรื่อง 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพ = Health economicsfor health services / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health economics for health services
 ISBN  978-974-49-6428-1
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2557.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  188 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  บริการทางการแพทย์--ค่าใช้จ่าย
 หัวเรื่อง  เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์
 หัวเรื่อง  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.1 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.10 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.2 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.3 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.4 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.5 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.6 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.7 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.8 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือทางการพยาบาล
หนังสือทางการพยาบาล
WA21 พ873ศ 2557 c.9 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย]

    หัวเรื่อง [เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์]
    หัวเรื่อง [เศรษฐศาสตร์สุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เศรษฐศาสตร์สุขภา..
Bib 13399137559

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.