ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
จิตเวชศิริราช DSM-5 / บรรณาธิการ,นันทวัช สิทธิรักษ์...[และคนอื่นๆ].
 ISBN  978-616-27-9631-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
 ลักษณะทางกายภาพ  (20), 745 หน้า ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำสู่วิชาจิตเวชศาสตร์ บทที่ 2 เวชจริยศาสตร์ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์และความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย บทที่ 3 ความปกติและความผิดปกติ บทที่ 4 การจำแนกประเภทของโรคทางจิตเวช บทที่ 5 จิตวิทยาของกลไกทางจิตและการเผชิญปัญหา บทที่ 6 จิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรมการเรียนรู้ บทที่ 7 ทฤษฎีพัฒนาการของจิตใจ บทที่ 8 สมองกับพฤติกรรม บทที่ 9 การสัมภาษณ์ทางจิตเวช บทที่ 10 อาการวิทยาทางจิตเวชาย บทที่ 11 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง บทที่ 12 ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง บทที่ 13 กลุ่มอาการหายใจหอบ บทที่ 14 ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลันและอาการ Panic Attack บทที่ 15 ภาวะโรคจิต บทที่ 16 ภาวะซึมเศร้า บทที่ 17 ปัญหาการนอน บทที่ 18 ปัญหาการใช้สารเสพติดและการบำบัด บทที่ 19 ปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน บทที่ 20 ปัญหาทางจิตใจในผู้ประสบภัย บทที่ 21 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บทที่ 22 ปัญหาผู้ป่วยที่ดูแลยาก บทที่ 23 ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายไม่ทราบสาเหตุ บทที่ 24 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็ก บทที่ 25 การทารุณกรรมเด็ก บทที่ 26 ปัญหาการเรียน บทที่ 27 พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น บทที่ 28 ภาวะเพ้อและโรคทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากภาวะทางกาย บทที่ 29 ภาวะสมองเสื่อม บทที่ 30 โรคจิตเภทและโรคจิตชนิดอื่น บทที่ 31 กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้วและกลุ่มโรคซึมเศร้า บทที่ 32 กลุ่มโรควิตกกังวลและกลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคอื่นที่เกี่ยวข้อง บทที่ 33 โรคความผิดปกติของการปรับตัว บทที่ 34 ภาวะเจ็บป่วยทางกายที่ได้รับผลกรทบจากปัจจัยทางจิตใจ บทที่ 35 โรคบุคลิกภาพผิดปกติ บทที่ 36 โรคสมาธิสั้น บทที่ 37 โรคดื้อและโรคเกเร บทที่ 38 โรค Tic บทที่ 39 โรคการเรียนรู้บกพร่อง บทที่ 40 กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้วและกลุ่มโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น บทที่ 41 โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ บทที่ 42 โรคออทิซึมสเปกตรัม บทที่ 43 โรคอุปาทานหมู่ บทที่ 44 การเสพติดอินเทอร์เน็ต บทที่ 45 การใช้ยาจิตเวชในเวชปฎิบัติ บทที่ 46 การแจ้งข่าวร้าย บทที่ 47 ความเครียดและเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด บทที่ 48 การรักษาทางจิตใจ บทที่ 49 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ บทที่ 50 ทักษะการสื่อสาร บทที่ 51 จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา บทที่ 52 จิตเวชศาสตร์ชุมชน บทที่ 53 เอกสารและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย... บทที่ 54 กฎหมายสุขภาพจิต : การประยุกต์ใช้ในเวชปฎิบัติทั่วไป บทที่ 55 ภาวะพิษจากยาทางจิตเวช
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  นันทวัช สิทธิรักษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.11 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.12 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.13 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.14 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.15 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  จอง
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.16 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.17 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.18 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.19 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 c.20 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
*เพิ่งรับคืน
11. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.1 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
12. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.10 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 ธันวาคม 2561
  จอง
13. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.2 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
14. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.3 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  จอง
*เพิ่งรับคืน
15. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.4 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
16. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.5 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
17. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.6 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
18. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.7 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
19. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.8 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
20. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM100 จ464 2558 ฉ.9 
  
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatry]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตเวชศิริราช DS..
Bib 13399137560

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.