ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้อง Lab CHN
2ห้อง Lab Obstetrics
3ห้องLab bcpn
4ห้องวารสาร
5ห้องสมุด หอพักนักศึกษา
6ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Resv หนังสือสำรอง ::l:Reserve Book (ขอยืมได้)
7ห้องสมุดศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลมหาราช
         Branch-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.