ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


เวลาเปิดทำการ

เวลาเปิดทำการ             

                       วันจันทร์-พฤหัสบดี            เปิดบริการเวลา    07.30-19.30 น.

                       วันศุกร์                                เปิดบริการเวลา    07.30-17.30 น.
                       วันอาทิตย์                            เปิดบริการเวลา    11.00-19.30 น.

         
วันหยุดทำการ      

           วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.